Kolumna w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie – rezultaty prac