Oferta

W zakresie projektowania:

1. Przygotowywanie projektów architektoniczno-budowlano-wykonawczych,
2. Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej,
3. Nadzór nad pracami konserwatorskimi i budowlanymi,
4. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniach inwestycyjnych,
5. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych,
6. Sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności,
7. Sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko i załatwianie uzgodnień środowiskowych,
8. Aranżacja wnętrz obiektów.

W zakresie prac konserwatorskich przy obiektach ruchomych i nieruchomych:

1. Prowadzenie prac konserwatorskich na zabytkach nieruchomych,
2. Prowadzenie prac konserwatorskich na zabytkach ruchomych.